BUDOWA MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ

Do rozpoczęcia inwestycji związanej z budową myjni samoobsługowej niezbędny jest teren o wystarczającej powierzchni oraz media minimum woda i energia elektryczna. Teren na którym planujemy budowę musi posiadać również atrakcyjną lokalizację.

Za atrakcyjną działkę dla myjni samoobsługowej uważamy:

  • lokalizacja w miasteczkach minimum 4 tysiące mieszkańców
  • z dobrą widocznością obiektu i łatwym dojazdem
  • usytuowanie przy obiektach stanowiąc dopełnienie działalności np. przy stacjach paliw, centrach handlowych, stacjach obsługi pojazdów itp.

Aby rozpocząć realizację inwestycji myjni na danym terenie zgodę na to musi wyrazić odpowiedni urząd. Jeżeli dana działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania terenu, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest na bazie planu. Jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania trzeba wystąpić o warunki zabudowy. Gdy otrzymamy warunki zabudowy lub plan zagospodarowania przewiduje inwestycję tego typu potrzebny będzie projekty architektoniczno – budowlany typowy myjni samoobsługowej który my oferujemy, na podstawie naszego projektu architekt może przystąpić do przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę.

Kolejność działań:

  1. Kontakt z działem sprzedaży poprzez formularz kontaktowy lub telefoniczny.
  2. Spotkanie z naszym doradcą w celu oceny lokalizacji i wyboru odpowiedniej technologii.
  3. Przekazanie Inwestorowi projektu typowego myjni w celu adaptacji i uzyskania zgody na budowę.
  4. Budowa myjni: prace budowlane takie jak wykonanie przyłączy, wykonanie posadzki i konstrukcji myjni Inwestor może realizować we własnym zakresie lub powierzyć naszej firmie w całości lub częściowo.
  5. Dostawa i montaż technologii ( urządzeń KÄRCHER ) przez naszą firmę.
  6. Uruchomienie myjni i przeszkolenie Inwestora.