Uzdatnianie wody

W systemach mycia wysokociśnieniowego bardzo istotna jest jakość wody dlatego dla naszych technologii, instalacji mycia zalecamy stosowanie systemów uzdatniania. Najczęściej stosowanymi systemami są zmiękczacze uzdatniające wodę metodą jonitową oraz instalacje odwróconej osmozy. Ze względu na indywidualną potrzebę konfiguracji systemów uzdatniania, dostosowania ich do miejscowych warunków montażu i potrzeby danej instalacji mycia nie prezentujemy standardowych zestawów.